Kontakt

Vendelstorp, Tagelsmycken, kräftor, stuga och brodyr

 

För att få kontakt med oss på bästa sätt förselår jag att du ringer någon av oss, Harriet eller Janne. Om det inte är bråttom går det även bra att maila eller skicka sms.

Harriet: 076-2901401

Janne: 072-2901401

stallvendelstorp@yahoo.se

Vändelstorp 8

563 91 Gränna

Innehar F-skattsedel

Postgiro: 693031-7 eller bankgironummer: 515-6435, FIRMA JAN JOHANSSON.

Fb: Hajaproduker, Vätterkräftor

Stall Vendelstorp

Vändelstorp 8

563 91 GRÄNNA

Harriet: 076-2901401,

Janne 072-2526651

Innehar F-skattsedel

stallvendelstorp@yahoo.se

Bilder får ej kopieras!